Et hverdagsliv med ALS

En anonym innsikt i løsninger for et hverdagsliv med ALS.

Dette er en kvinne som har diagnosen ALS, og som begynner å få redusert funksjon i sin armer og hender. Med denne løsningen, kan hun skifte mellom å benytte joystick, og benytte tilpassede kontakter for styring av alle stolens funksjoner.

Hun har sine kontakter montert mot de fingre hvor hun har best motorisk funksjon og det er lettest å treffe de. Med denne løsningen, kan hun være i stand til å kunne mestre betjening av stolen på egen hånd!

Les mer om VELA Blues 210 her

ALS

Les også