Fallforebygging

 • 8. juni 2023
 • Lestid: 12 min.
Spill av video

Innhold

Fallforebygging har mange fordeler

Fallforebygging for eldre er en svært god idé ettersom svimmelhet, balanseproblemer og svekket muskelstyrke er noen av de hyppigste årsakene til fall hos eldre. En stol fra VELA kan bidra til å forhindre fall. 

Hvorfor er fallforebygging for eldre viktig?

Jo eldre du blir, jo mer sannsynlig er sjansen for å oppleve et fall. Ifølge nasjonale ulykkesstatistikker opplever over 50% av personene over 80 år minst én fallepisode i løpet av et år. Risikoen for fall er større jo eldre vi blir, og konsekvensene av fallulykker blir mer alvorlige.1 På verdensbasis er dette mer enn hver fjerde innbygger.2

Og om det ikke er nok at risikoen for å falle er større etter hvert som du blir eldre, er konsekvensene av å falle også langt større enn da du var ung.

Hvor tragisk det enn høres ut, er fall den nest største dødsårsaken på verdensbasis, etter trafikkulykker. Hvert år dør anslagsvis 684 000 mennesker over hele verden av fall, hvorav de fleste er eldre mennesker over 60 år.3

Konsekvenser ved fall

Når en eldre person faller kan det resultere i beinbrudd – for eksempel hoftebrudd eller lårbrudd. Ifølge nasjonale statistikker rammes mer enn 9.000 personer i Norge av hoftebrudd hvert år, noe som betyr ett nytt hoftebrudd hver time – døgnet rundt.1 Mange vil aldri komme tilbake til den helsetilstand og bevegelighet de hadde før bruddet.1 Dette har dessverre ofte mange følger: 

 • Langt sykehusopphold 
 • Rehabiliteringsperiode 
 • Operasjoner og re-operasjoner 
 • Behov for hjelpemidler under innleggelse og i hjemmet 
 • Større endringer av innredning i boligen 
 • Omsorgsbehov – for eksempel hjemmehjelp i hverdagen 

Dessverre er det også sånn at konsekvensene fra et fall kan føre til dårligere mobilitet og resultere i enda et fall. I tillegg kan frykten for å falle igjen også sette spor, så du prøver å unngå spesifikke situasjoner og ulike aktiviteter fordi du vil unngå neste fall.

Dette kan gjøre livskvaliteten for eldre betydelig verre, og det er blant annet tap av livskvalitet god fallforebygging skal motvirke.

Det er imidlertid mulig å få hjelp mot fall i hjemmet, slik at du kan redusere risikoen, eller unngå å falle helt. Dette gjelder også for deg som bor på institusjon eller omsorgssenter. For når du reduserer risikoen, kan du være mer fri til å gjøre det du vil.

Kaj Henning var alltid redd for å falle

VELA stol til fallforebygging

Kaj Henning er en eldre herre som på grunn av sin alder opplever redusert muskelstyrke i bena. Det gjør ham urolig for å miste balansen og falle, og det er ikke uten grunn.

Kaj Henning har opplevd å falle i hjemmet sitt tidligere, og frykter at det kan føre til brudd hvis han faller igjen. Han vet også av erfaring at han ikke kan reise seg av seg selv hvis han skulle falle igjen. 

Kaj Henning er glad for sin stol

Kaj Henning er en eldre herre som på grunn av sin alder opplever redusert muskelstyrke i bena. Det gjør ham urolig for å miste balansen og falle, og det er ikke uten grunn. Kaj Henning har opplevd å falle i hjemmet sitt tidligere, og frykter at det kan føre til brudd hvis han faller igjen. Han vet også av erfaring at han ikke kan reise seg av seg selv hvis han skulle falle igjen.

Hva skjer nå? Har han falt?

Men situasjonen hjemme hos Lene og Kaj Henning endret seg da Kaj Henning fikk tildelt en VELA-stol. Han forteller at han nå har blitt mer aktiv i hverdagen. Han kan hjelpe mer til i hjemmet, og stolen skaper stor trygghet for både Kaj Henning og Lene, da Kaj Henning ikke har like stor risiko for å falle som før. Han føler seg trygg når han rydder av bordet, setter i oppvaskmaskinen eller plukker ting fra gulvet.

Kaj Henning er ikke lenger like avhengig av hjelp fra Lene.

Og byrden som Lene ubevisst har båret av bekymring for Kaj Henning, er nå lettet.

Lene forteller: 

Nå har jeg mindre å være engstelig for.

Kaj Henning er spesielt fornøyd med den elektriske høydejusteringen på stolen, for som han sier: «Det er forskjell på om jeg skal sitte eller gå». Han gjør derfor mange små justeringer på sittehøyden i løpet av dagen, slik at han sitter godt i forhold til aktiviteten han driver med.

Kaj Hennings kona er tilfreds

Lene kan også merke en betydelig endring i Kaj Hennings aktivitetsnivå og selvstendighetsfølelse. Hun forteller at han har blitt mye mer aktiv, og hun håper at dette også vil ha en positiv effekt på hans ødematøse ben.

VELA-stolen hjelper Kaj Henning til å bli mer aktiv og selvstendig i hjemmet. Og det har økt livskvaliteten. Ikke bare for ham selv, men også for kona Lene.

«Jeg vet ikke om det kalles livskvalitet, men det føles som det… faktisk.”

Hva er frykt for å falle?

Frykt for å falle (på engelsk Fear of Falling) er en psykologisk konsekvens av fallulykker, som imidlertid også forekommer hos eldre mennesker som ikke har opplevd fall3 

Frykt for å falle har store konsekvenser for menneskers fysiske og kognitive funksjoner. 

Frykt for å falle kan føre til tap av selvstendighet og økt behov for omsorg.

Frykt for å falle har stor innflytelse på eldres aktive og sosiale liv, og dermed livskvaliteten. 

Frykt for å falle er et utbredt problem

Etter sitt første fall ble Kaj Henning utrygg ved noen aktiviteter der han følte større risiko for å falle igjen. På grunn av frykten, har Kaj Henning latt være å utføre noen aktiviteter hjemme som han ellers kunne gjøre før fallet.

Denne aktivitetsbegrensningen kan føre til forverring av fysiske og kognitive funksjoner, noe som kan føre til tap av selvstendighet, og gi et større behov for omsorg senere. En slik forverring anses som avgjørende i forhold til å oppleve redusert livskvalitet.3 Dette demonstreres i en review fra 2018 skrevet av Schoene et al. Her tyder forskningsresultater på at frykt for å falle (Fear of falling) har stor betydning for livskvaliteten blant eldre, og at frykten for å falle faktisk utgjør større betydning enn selve fallet.5 

Først ble det antatt at frykt for å falle blant eldre bare var forbundet med personer som allerede hadde opplevd fall. Altså et «post-fall-syndrom».

Det har imidlertid vist seg at frykt for å falle ikke bare oppleves av eldre med erfaring med fall, men forekommer også i stor grad blant eldre som ikke har opplevd fall.3 

Frykt kan ha en dyp effekt på det sosiale og aktive mennesket og dets pårørende, akkurat som med Kaj Henning og Lene. Derfor er det viktig ikke bare å fokusere på de fysiske evnene, men også å inkludere det psykologiske perspektivet i rehabiliteringsprosessen og tenkingen rundt forebygging.

Kaj Henning og Lenes historie er ikke unik, og vår erfaring er at det er mange eldre som befinner seg i samme situasjon som dem. Derfor bør fallforebygging ses både på et fysisk, kontekstuelt og psykisk plan.

Stol til fallforebygging har mange formål

Slik hjelper en VELA-stol med behandling og forebygging av fall og frykt for å falle

Fallforebygging hos eldre kan ha store fysiske og psykiske konsekvenser og derfor er en stol fra VELA et godt hjelpemiddel. Den gir en fysisk og psykologisk opplevelse av trygghet og stabilitet, slik at frykten for neste fall forsvinner. 

Forskning viser at å gjøre en såkalt miljømodifisering har en positiv effekt på fallforebygging. Det betyr at hjemmet tilpasses for å skape de beste mulige forutsetningene for å kunne utføre aktiviteter.4 Så når Kaj Henning skal utføre flere aktiviteter i hjemmet, er den beste treningen, ifølge denne forskningen, å gjøre det hjemme med bruk av hjelpemidler.

En måte å tilpasse hjemmet på er med en VELA-stol. Med en stol for fallforebygging kan du enkelt og trygt komme deg fra rom til rom i sittende stilling. Den kan brukes i alle rom, og tar ikke mye plass. 

Du endrer høyden selv

Fallforebygging for eldre med stol krever at stolen kan bremses og har elektrisk heve/senke funksjon. En stol fra VELA med elektrisk høydejustering gjør at brukeren får et hjelpemiddel som også hjelper vedkommende med å reise seg. 

Brems hjulene med håndbremsen. Hev setet ved å trykke på en knapp, gå forsiktig ut av stolen på gulvet og få en stødig balanse mens du støttes av stolen. 

Når du sitter i stolen kan du gjøre mange forskjellige daglige gjøremål. Senk stolen og nå de nederste hyllene i skapet, eller hev stolen så du kan nå klærne øverst i garderoben. Stolen skal alltid bremses slik at du kan utføre dine aktiviteter trygt og sikkert. 

Når du bruker stolens heve/senke funksjon sørger den for at setehøyden endres rolig, slik at du unngår å bli svimmel eller miste balansen. Det skaper trygghet.

Gå rundt med stolen og hold deg mobil

Våre fallforebyggende stoler for eldre har fire lettløpende hjul. Dette betyr at du kan senke høyden på stolen og bruke bena til å “gå” eller skyve stolen rundt mens du fortsatt sitter nede. 

Med en VELA fallforebyggende stol kan du gjøre de fleste oppgavene dine mens du sitter. På den måten kan du unngå å være redd for å falle. I tillegg blir du mer mobil, fordi de lettløpende hjulene gjør at du kan bevege deg rundt og klare deg selv. 

Skal du flytte deg fra stol til sofa, går du bare med stolen til sofaen, bremser hjulene, legger ned armlenet og lar deg skli over på sofaen. Du kan også bruke armlenet til å støtte deg selv mens du beveger deg opp i sofaen. 

Med en fallforebyggende stol får du sikkerhet og trygghet til å håndtere mange ting selv – uten å måtte spørre andre om hjelp. 

Trygghet, stabilitet og økt livskvalitet 

Det er mange fordeler ved å forebygge fall hos eldre. Det betyr færre ulykker, færre sykehusinnleggelser og færre ettervirkninger. Derfor vil vi selvfølgelig anbefale å skaffe en VELA-stol før uhellet treffer. Bruk stolen når du er sliten for å hindre et fall. 

En stol som forebygger fall hos eldre er med på å gi trygghet når kreftene svikter. Stolen skaper samtidig et stabilt grunnlag, så du kan fortsette med dine vanlige gjøremål – og det bidrar til at du kan beholde din livskvalitet, selv om du kan være redd for å falle. 

Kaj Henning

VELA-stolen endret hverdagen for Kaj Henning

Etter at Kaj Henning fikk bevilget en VELA-stol, har han fått mot til å utføre flere oppgaver rundt i hjemmet igjen.

Det avlaster ikke bare kona, men er også god trening for Kaj Henning. VELA-stolen hjelper der Kaj Henning er svakest, slik at han slipper å frykte konsekvensene av sine fysiske begrensninger. VELA-stolen kompenserer for eksempel for Kaj Hennings manglende muskelstyrke i bena, og for hans manglende balanse. Derfor kan han nå både jobbe i høyden ved kjøkkenbordet og i kjøkkenskapene ovenfor, eller nærmere gulvet ved tømming og fylling av oppvaskmaskinen.

Frykten for å falle, som han tidligere assosierte med disse styrke- og balansekrevende aktivitetene, elimineres ved hjelp av VELA-stolen. 

VELA-stolen er altså en aktiv medspiller i forhold til å øke Kaj Hennings aktivitetsnivå, fordi den reduserer følelsen av utrygghet. Et høyere aktivitetsnivå vil styrke Kaj Hennings benmuskulatur, og også lindre hevelser. Hos Kaj Henning har VELA-stolen gjort det mulig for Kaj Henning å gjennomføre aktiviteter som han ikke kunne gjøre før. Det har økt hans selvtillit og uavhengighet, to faktorer som kan ha stor betydning for livskvaliteten.

Ofte stilte spørsmål:

 • Hvorfor faller eldre mennesker?

  Svimmelhet, balanseproblemer og svekket muskelstyrke er noen av de vanligste årsakene knyttet til fall hos eldre. En VELA-stol støtter den eldre personen i bevegelsene, slik at svimmelhet og ubalanse ikke oppstår. Og stolen bærer det meste av kroppsvekten, slik at den eldre persons muskelstyrke skånes. 

 • Hvilke øvelser er forebyggende for fall?

  Men med en VELA-stol kan du øve deg på å reise deg opp mens stolen støtter deg. Stolen lar deg reise deg langsomt og kontrollert fra sittende til stående stilling uten å overanstrenge underkroppen. På denne måten vil du oppleve mindre svimmelhet og ha lettere for å holde balansen.