Søknad om hjelpemidler – NAV

Vi har laget denne 3-trinns-veiledningen for å gjøre det enkelt for deg å komme i gang med å søke om et hjelpemiddel hos NAV.

1. Hvordan søker man om hjelpemidler?
2. Hvilke hjelpemidler kan man søke om?
3. Hva bør jeg huske når jeg søker om et hjelpemiddel hos NAV?

case vaskeop glad 1 1 1

1. Hvordan søker man om hjelpemidler?

Det første du må gjøre er å kontakte en representant for helsevesenet. Det kan være fysioterapeut eller ergoterapeut, hvis du f.eks. er i en rehabiliteringsprosess. Du kan også velge å snakke med en hjemmehjelper, saksbehandler eller fastlegen din om å få en henvisning.

Du kan også få hjelp av andre hvis det er vanskelig å utfylle en søknad selv. Det kan f.eks. være en lokal hjelpemiddelkontakt i kommunen din som kan bistå deg i søknadsprosessen, eller å ta kontakt med helsetjenesten i kommunen din. Kort fortalt er det mange instanser som kan hjelpe deg med å søke, slik at du er ikke står alene med denne oppgaven.

Og husk at du har de samme rettighetene, uansett om du søker selv eller om du får hjelp av andre til å fullføre søknaden. Så be andre om hjelp hvis du synes det er vanskelig eller uhåndterlig.

Finn søknadsskjemaet ditt her

Hvem kan søke om hjelpemidler?

I utgangspunktet kan alle søke om hjelpemidler.

 • Hvis du har varig eller vesentlig nedsatt funksjonsevne (over to års varighet), kan du søke om hjelpemidler hos NAV.
 • Hvis du har kortvarig nedsatt funksjonsevne (under to års varighet) og har behov for hjelpemidler, må du kontakte kommunen din for å søke*.

* Denne veiledningen er rettet mot å søke om hjelpemidler ved varig eller vesentlig nedsatt funksjonsevne.

Hvis du får beskjed om at du ikke bør søke

Selv om du rådes av en fagperson til å ikke søke, kan du likevel alltid velge å søke. Dette er viktig å vite fordi du kun kan klage på et avslag dersom du har sendt en søknad og den har fått avslag.

Hvem har krav på å kunne låne hjelpemidler?

Alle som passer i definisjonene i Folketrygdloven § 10-5 (bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet) og § 10-6 (bedring av funksjonsevnen i dagliglivet) har krav på å få låne hjelpemidler etter § 10-7. Støtte gis gjennom denne paragrafen hvis:

 • § 10-5a. har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt, eller
 • § 10-5b. har fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket.
 • § 10-6. har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Begge typer støtte gis i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for “at medlemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid” eller “å bedre funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet”.

Hvem kan få hjelpemidler fra NAV?

Som beskrevet tidligere er det et krav at personer må ha varig nedsatt funksjonsevne i over 2 år for å kunne søke om relevante hjelpemidler for å forbedre arbeids- eller dagliglivet. Alle aktuelle hverdagshjelpemidler er gratis å låne, men det er egenandel på aktivitetshjelpemidler hvis du er over 26 år. Alle VELAs produkter på avtale kan lånes gratis av NAV hvis de er nødvendige og hensiktsmessige for å forbedre funksjonaliteten i dagliglivet (og arbeidslivet).

2. Hvilke hjelpemidler kan man søke om?

NAV har nesten alt – men hva du kan få låne avhenger av utfordringene i dagliglivet som er knyttet til funksjonshemmingen din.

For at du skal kunne søke om et hjelpemiddel hos NAV, må det stå på en rammeavtale. Se VELAs produkter på hjelpemiddeldatabasen.no her. Alle tilgjengelige hjelpemidler på den gjeldende avtalen er merket med et rødt NAV-logo.

Når du søker om et produkt i en rammeavtale er det viktig å vite at man som utgangspunkt skal velge det hjelpemiddelet som er rangert som nr. 1. Dokumentasjonskravene skjerpes jo lenger ned på liste du kommer, så ønsker du eksempelvis et hjelpemiddel som er rangert som nr. 3, bør du ha virkelig god dokumentasjon og argumenter for at det kun er dette som kan fungere for deg. VELAs hjelpemidler på avtale er standardutgaver, men vi har et bredt utvalg av tilbehør og løsninger etter avtale med NAV, så det er mulig å få tilpasset våre hjelpemidler til akkurat dine behov. Ta testen vår her og se hvilken stol som passer til deg.
I enkelte tilfeller kan det være at hjelpemidlet du søker etter ikke er tilgjengelig på avtale hos NAV. Her står du fritt til å finne en brukbar løsning utenfor rammeavtalene og søke om denne. VELA har for eksempel en arbeidsstol med høy brukervekt som har en maksimal belastning på opptil 300 kg – noe som ikke kan dekkes av rammeavtalen. Du kan søke om dette produktet, da rammeavtalen “Arbeidsstol med elektrisk seteløft for høy brukervekt” dekker behov på inntil 230 kg. I disse tilfellene er det likevel mulig å få godkjent søknaden.

Ufullstendige søknadsskjemaer eller feil utfylte opplysninger kan føre til lange forsinkelser i saksbehandlingen. Derfor har vi laget en liste over hva du bør huske å fylle ut i søknaden din slik at den kan ferdigbehandles første gangen:

 • 1) Sykdommen eller funksjonshemmingen skal beskrives og relateres til varig sykdom eller funksjonshemming (mer enn 2 år).
 • 2) Det er viktig at du beskriver de praktiske utfordringene og problemene i hverdagen (eller fritidsaktiviteter dersom du er under 26 år) og hvordan hjelpemidlene du søker om kan gjøre hverdagen betydelig bedre og øke selvstendigheten din. Her kan du se noen eksempler på hvordan en stol fra VELA gjør mange personers hverdag enklere – avhengig av brukernes situasjon:
  • a. En arbeidsstol/ståstøttestol med elektrisk høydejustering kan gjøre deg mer selvhjulpen ettersom du kan nå høyt opp i kjøkkenskap, garderober, vaskesøyle, klessnor, stekeovn/mikrobølgeovn osv.
  • b. En arbeidsstol/ståstøttestol har sentralbrems, som gir en trygg «grunnstøtte» for matlaging, morgentoalett og av- og påkledning.
  • c. En arbeidsstol kan øke bevegeligheten din, da du kan «gå stolen fremover» og dermed utføre daglige gjøremål mens du sitter, som for eksempel: tørke støv, stryke klær, henge opp klær, lage mat osv.
 • 3) Tenk over hvor nødvendig et bestemt hjelpemiddel er for å kunne hjelpe med ditt spesifikke problem og å bli mer selvstendig. Hvis hjelpemidlet sparer deg for tid eller krefter, er det viktig at du beskriver dette:
  • a. Hvis du for eksempel har problemer med å reise deg opp gjennom dagen, og derfor ønsker å søke om en arbeidsstol med elektrisk høydejustering, er det viktig at du beskriver det i søknaden din slik at det tas med i vurderingen.
 • 4) Alle produktene hos NAV er rangert i de enkelte rammeavtalene. Hvis det søkes om et produkt som ikke er rangert som nr. 1 i avtalen, må du begrunne hvorfor.
 • 5) Er det behov for at du eller hjelperen din får opplæring for å kunne bruke hjelpemidlet? Send navn, telefonnummer og e-postadresse til de som skal læres opp.
 • 6) Sjekk at alle kontaktdetaljer er korrekte, da det ofte er behov for å kontakte søkeren; navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv. Merk: Hvis det er forskjell mellom hjemmeadresse og leveringsadresse skal dette også oppgis.
 • 7) Husk å signere dokumentet! Brukeren eller en foresatt må signere dokumentet – dette kan eventuelt også gjøres av andre med fullmakt eller «med påholden penn». Signaturen skal etterfølges av merknaden «m.p.p.» hvis brukeren ikke kan signere søknaden selv.

Digital søknad om hjelpemidler

NAV er i gang med å digitalisere søknadsprosessen, slik at det i fremtiden vil bli enklere for alle som trenger hjelpemiddel å søke hjemmefra. Per i dag er det kun de kommunale formidlere som har tilgang, men det jobbes med å gjøre digitale søknader tilgjengelige også for brukere. Les mer om hjelpemiddeldatabasens digitale omstilling her.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi fokuserer på deg og dine behov og hvordan du kan få mest mulig ut av din VELA-stol – sammen finner vi den beste løsningen.

Vi snakker av erfaring

Dette innholdet bygger på mer enn 50 års utvikling og erfaring med VELA-stoler, med over 500.000 solgte stoler på verdensbasis. Denne siden er utarbeidet i samarbeid med forfatteren.