Miljø, kvalitet og samfunnsansvar

CSR bg 1920x980 1

Miljø og bærekraft – vårt felles ansvar

Vi lever i en overgangstid, hvor miljømessige og sosiale utfordringer blir større og større over hele verden. Utfordringene er et globalt felles ansvar, og derfor er det viktig for oss å ta de riktige og ikke minst viktige beslutningene.

Spesielt når det gjelder miljøansvar, sosial læring, dialog og etiske standarder.

Derfor har vi som mål å jobbe i henhold til de 10 retningslinjene som er skissert i FNs Global Compact – fordi vi alle har et felles ansvar for fortiden og et ansvar for hvilken vei utviklingen går.

Derfor jobber vi kontinuerlig med utvalgte områder av verdensmålene hvor vi kan gjøre en forskjell. (Bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.)

CSR – hos VELA stilles det krav til resirkulering og bærekraft

Hos VELA lager vi kvalitetsprodukter for den sittende personen. Vi jobber for økt velvære og bedre trivsel for menneskene som bruker produktene våre.

I dag stiller både mennesker og miljø strengere krav til bedrifter om å være miljømessig bærekraftige i produksjonen sin, fra start til slutt.

Produktene våre har lang levetid og resirkuleres for bruker etter bruker, og når stolen er utslitt resirkulerer vi så mange deler som mulig. Med fokus på miljøriktige valg, jobber vi hele tiden mot en mer bærekraftig produksjon, noe som underbygger VELAs miljøansvar.

VELA-produkter er basert på hele mennesket. Derfor er det en selvfølge at vi stiller krav til at våre underleverandører:

beskytter de internasjonalt erklærte menneskerettighetene.

støtter utryddelse av alle former for tvangsarbeid.

støtter effektiv avskaffelse av barnearbeid.

ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene.

Vi tar aktivt stilling til Corporate Social Responsibility (CSR) – ikke bare internt, men også i forhold til leverandørene våre.

Derfor besøker vi leverandørene våre årlig og gjennomfører undersøkelser som fokuserer på CSR, kvalitet, miljø og bærekraft, og som utfyller vårt evalueringssystem Factlines Supply Chain Compliance.

Integrert Factlines Supply Chain Compliance

Hos VELA bruker vi Factlines Supply Chain Compliance for å kunne evaluere forsyningskjedene våre og kartlegge hvor råvarene og delene kommer fra. På denne måten har vi gode forutsetninger for å ha oversikt over veien fra råvarer til ferdige produkter og forholde oss aktivt til underleverandørene våre.

Dette betyr i all sin enkelhet at vi kan påvirke leverandørene våre til å leve opp til de samme etiske standardene som vi lever etter selv.

Socialtansvar saerlig behov 2

Et sosialt ansvar

Vi mener at alle har rett til en berikende hverdag – og det er nettopp denne ideen våre produkter springer ut fra.

Derfor ansetter vi gjerne ansatte med spesielle behov, ansatte i fleksible jobber og ansatte i praksis, fordi vi ønsker å ta et samfunnsansvar.

Det bidrar også til selskapets utvikling.

Bærekraftige fokusområder

Gjenbrukbarhet

Vi har et stort ansvar som selskap når det gjelder miljøet. Dette har resultert i at vi har en høy andel resirkulerbare produkter og produktdeler.

Som beskrevet har stolene våre lang levetid og høy gjenbrukbarhet. Den lange livssyklusen til produktene våre er en forlengelse av at vi har et ansvar for at leverandørene våre også bruker riktige prosesser og kjemikalier – og at de håndterer avfall på en miljømessig forsvarlig og ansvarlig måte.

Men det er ikke bare her vi har et ansvar.

globehands fri

Miljøansvar

Vi stiller store krav til at produksjonen vår skal være miljøansvarlig. Dette gjelder både for gjenvinning av materialer og produkter, men også for den daglig produksjonen generelt.

Vi sorterer avfall og sender metall, elektronikk, batterier, plast og emballasje til gjenvinning, slik at alle tenkelige elementer fra produksjonen har en gjenvinningssyklus.

Vi samarbeider også med flere selskaper for å styrke fokuset på resirkulering og minimere avfallsmengden. Dermed sikrer vi en mer sirkulær og grønnere tilnærming til deponering og resirkulering. Vi overleverer for eksempel vårt utgåtte IT-utstyr til et firma som renoverer og oppgraderer det slik at det kan gjenbrukes av andre.

Vi forventer også at alle våre leverandører og forretningspartnere etterlever dette, og derfor er vi i tett dialog med dem om hvordan vi sammen skal ta de riktige valgene i forhold til miljø og kvalitet.

Vår kvalitets- og miljøpolitikk

Hos Vermund Larsen A/S er vi sertifisert i ISO 9001 og ISO 14001, som er internasjonalt anerkjente standarder for miljø og kvalitet. Dette sikrer at vi har en standardisert tilnærming til våre prosesser og metoder – og at vi fokuserer på både kvalitets- og miljøforbedringer.

Alle våre ansatte følger vår kvalitets- og miljøpolicy hver dag, og vi har et spesielt fokus på å kontinuerlig forbedre og optimalisere vårt daglige arbeid.

Derfor er det essensielt at vi jobber med å forbedre og dokumentere både produkter og prosesser slik at vi møter alle krav fra kunder og myndigheter med flere.

Sertifiseringene har også bidratt til en bedriftskultur hvor det er struktur og bevissthet blant våre ansatte om våre:

prosesser

arbeidsflyt

kvalitetsnivå

miljøpåvirkning

Fokus på kundetilfredshet

Siden vi i VELA lager produkter for mennesker med fokus på selvstendighet

og for en bedre hverdag er det essensielt at produktene er funksjonelle og tåler daglig slitasje.

Det er derfor viktig at vi hele tiden er i dialog med våre kunder, slik at vi kan lage et godt produkt der forventninger, bruk og livssyklus tas i betraktning.

Vi fokuserer derfor på å:

være i tett dialog med kundene våre om bruk, forventninger og forbedringer.

gjøre kontinuerlige forbedringer og kvalitetssikring basert på innspill fra kunder, eksempelvis i utviklingsfasen.

Hos VELA gjør vi en innsats

Ovennevnte tiltak, politikk og fokusområder bidrar alle til å gjøre VELA til et selskap som fokuserer på etikk, miljøansvar, dialog og sosial læring.

Vi gjør en innsats, og vi vet at vi alle kan gjøre litt ekstra sammen. Derfor vil det aldri være en endelig konklusjon på innsatsen vår – den utvikler seg alltid til det bedre.