Dansk design og produksjon

Uendelige tilpasningsmuligheter

Gratis rådgiving av fagspesialister

  • Lilly fikk tilbake sin uavhengighet med VELA Tango E model

    " Det betyr veldig mye for meg å kunne utføre de dagligdagse oppgaver, som jeg har vært vant med hele mitt liv "

Aktuelt

  • Fokus

98% af borgerne er tilfredse med deres VELA stol

I tilfredshedsundersøgelsen blev der inddraget 17 borgere, som...

Les mere
  • Case stories
  • Fokus

Et hverdagsliv med ALS

En anonym innsikt i løsninger for et hverdagsliv med ALS.

Les mere
  • God ergonomi
  • Fokus

Fokus på VELA Tango 500E med ALB

Er en arbeidsstol med elektrisk seteløft, setetilt,...

Les mere