Disclaimer

Informasjonen på dette nettstedet stilles til rådighet uten noen form for garanti. Informasjon på dette nettstedet er dessuten kun ment som generell informasjon.

All informasjon på dette nettstedet er forsøkt gjengitt mest mulig presist og oppdatert, men VELA – Vemund Larsen A/S gir ingen garanti om nøyaktighet, rekkefølge, rettighet eller fullstendighet når det gjelder nettstedets innhold, og kan uten varsel stoppe publiseringen av dette nettstedet.

VELA – Vemund Larsen A/S fraskriver seg ethvert ansvar for og forbindelse til andre nettsteder som på en eller annen måte er forbundet med dette.

Alle kommentarer/opplysninger som sendes til VELA – Vemund Larsen A/S om dette nettstedet, er VELA – Vemund Larsen A/S' eiendom og kan benyttes uten begrensning.

VELA – Vemund Larsen A/S er ikke ansvarlig for direkte, tilfeldige, betydelige, indirekte eller følgeskader som har oppstått ved tilgang til eller bruk av innhold fra dette nettstedet, inkludert virus, uansett innholdets nøyaktighet eller fullstendighet.

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne klausulen, og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter dansk rett av verneting Aalborg.

Dansk design og produksjon

Uendelige tilpasningsmuligheter

Gratis rådgiving av fagspesialister