Cerebral parese

Cerebral parese (forkortet CP) er en hjerneskade som oppstår under graviditeten eller kort tid etter fødselen. Hjerneskaden er ikke fremadskridende, men mange spastikere opplever at de motoriske vanskelighetene som følge av hjerneskaden blir verre med alderen.

Barn med Cerebral Parese har risiko for feilstillinger som kan utvikle seg til kontrakturer (begrenset bevegelighet av ledd) og føre til at barnets funksjon med tiden blir begrenset, og at en eventuell gangfunksjon mistes. På sikt har mennesker med Cerebral Parese risiko for å bli mindre mobile som følge av nedsatt muskelstyrke, dårlig balanse både gående og stående, tretthet og kroniske smerter. Mennesker med Cerebral Parese kan, i tillegg til sine fysiske vanskeligheter, ha problemer med tale, syn og hørsel, og noen har ADHD.

Fysisk trening og behandling er viktig i forhold til å utsette og redusere de fysiske problemene som oppstår i forbindelse med Cerebral Parese. Det er i tillegg viktig at barnet får riktige hjelpemidler i takt med at det vokser og at funksjonsnivået endrer seg.

VELA har flere typer aktive stoler og elektriske rullestoler som er spesielt målrettet mot å lette tilværelsen for barnet, foreldrene og eventuelle hjelpere.

Hvis barnet har lettere funksjonsnedsettelser, som f.eks. nedsatt balanse og gangbesvær, kan en arbeidsstol lette hverdagen:

  • Større sikkerhet og trygghet: Barn med dårlig stående balanse får ekstra sikkerhet og trygghet når stolens sentralbrems aktiveres. Da står stolen helt stille når barnet reiser og setter seg. Armlene kan også gi sikkerhet og trygghet så barnet kan sette seg rolig i stolen og oppleve en avgrensende trygghet ved aktiviteter.
  • Enklere betjening: Hvis barnet har nedsatt kraft eller spastisitet kan spesielle betjeningsvennlige grep og forlengergrep monteres på stolene. Elektrisk innstilling av setehøyden og betjening av sentralbremsen er enkelt og letter arbeidsmiljøet for barnets hjelpere.
  • Bedre sittestilling: Barnet kan få en komfortabel og ergonomisk sittestilling og belastningen på ledd kan reduseres. Sete og rygg kan byttes ut og innstilles i forhold til barnets størrelse og behov. Dessuten kan barn som har problemer med å holde overkroppen i oppreist stilling få montert stillbare kroppsstøtter og dermed oppnå en god og stabil sittestilling.
  • Mer komfort og støtte: Barnet oppnår god støtte og komfort ved langvarig bruk av stolen ved å velge ekstra polstring av sete, rygglene og armlene med mykere skum, eller via forskjellige seteputer som er tilpasset barnets størrelse og behov.

Hvis barnet har stor funksjonsnedsettelse kan en elektrisk rullestol med tilpasningsmuligheter i forhold til både sittestilling og kjøreegenskaper lette hverdagen:

  • Økt mobilitet: Barnet får mulighet til å ferdes på egen hånd både inne og ute, og kan dermed bevege seg selvstendig rundt i hjemmet eller på skolen. En VELA elektrisk rullestol kan også fås med avansert styring og spesialtilpassede kjøreegenskaper hvis barnet har særlige behov.
  • Større sikkerhet: Barn med dårlig stående balanse får ekstra sikkerhet og trygghet med en elektrisk rullestol som passer til deres spesifikke behov. Kjøreegenskapene kan programmeres så barnet får trygge og behagelige kjøreopplevelser. Dette kan gi mulighet for å manøvrere sikkert rundt i hjemmet, på skolen og i trafikken.
  • Bedre sittestilling: Barnet kan få en komfortabel og ergonomisk avlastende sittestilling, da sete og rygglene kan innstilles i forhold til behov. Sittestillingen kan innstilles manuelt eller elektrisk avhengig av barnets funksjonsnedsettelser og behov.
  • Enklere betjening: Hvis barnet har nedsatt kraft i hender og fingre kan spesielle betjeningsvennlige joysticker og kontakter monteres på stolene. Hvis ikke barnet selv kan kjøre den elektriske rullestolen kan det monteres ledsagerstyring så andre kan kjøre stolen for barnet.
  • Mer komfort og støtte: Barnet kan få ekstra polstring av sete, rygg og armlen, f.eks. med mykere skum eller forskjellige seteputer. Spesielle trykkavlastende seteputer kan gi bedre komfort og lindre eventuelle smerter. Barnet kan få stabilisert sittestillingen sin med forskjellige ryggsystemer som f.eks. kroppsstøtter og nakkestøtte. Det er også mulig å montere spesialtilpassede setesystemer og formstøpninger.

Færre smerter: Enkel betjening og bruk av kjørestolens el-funksjoner, f.eks. sete tilt, kan hjelpe til med å oppnå skiftende sittestillinger i løpet av en lang dag. Dermed kan trykkfordelingen på barnets kropp endres slik at risikoen for smerter og trykksår reduseres.


Kontakt kundeservice eller en salgskonsulent

Vi anbefaler bl.a. følgende stole til børn med Cerebral Parese:

VELA Blues 210 II A A - HøyHMS nr.  249780

20 cm seteløft. Egnet til brukere som sitter store deler av dagen, og derfor har behov for en rullestol med gode seteløsninger og flere elektriske funksjoner. Stolen er lite plasskrevende og er godt egnet til innendørs bruk. Stolen er høyderegulerbar.

Læs mere

VELA Blues 210 II A A - LavHMS nr.  249782

15 cm seteløft. Egnet til brukere som sitter store deler av dagen, og derfor har behov for en rullestol med gode seteløsninger og flere elektriske funksjoner. Stolen er lite plasskrevende og er godt egnet til innendørs bruk. Stolen er høyderegulerbar.

Læs mere

VELA Blues 210 II A ALB - HøyHMS nr.  249779

20 cm seteløft. Egnet til brukere som har behov for en rullestol som krever lite plass og er godt egnet til innendørs bruk. Stolen er høyderegulerbar, og er velegnet for brukere som utfører daglige aktiviteter sittende i sin rullestol.

Læs mere

VELA Blues 210 II A ALB - LavHMS nr.  249781

15 cm seteløft. Egnet til brukere som har behov for en rullestol som krever lite plass og er godt egnet til innendørs bruk. Stolen er høyderegulerbar, og er velegnet for brukere som utfører daglige aktiviteter sittende i sin rullestol.

Læs mere

VELA Sango FWD II BHMS nr.  249783

God seteløsningen gir støtte, stabilitet og komfort ved brukerens hverdagsaktiviteter. Lett å manøvrere med sin lave setehøyde, gode fjæring, fleksible understell og gode kjøreegenskaper. Optimal for inne-/utekjøring og i bil.

Læs mere

VELA Sango MWD I BHMS nr.  249784

Er enkel å kjøre med drivhjul i midten. Stolen krever lite plass, har liten svingradius og er lett å manøvrere ute som inne. Stolens mange funksjoner gjør det enkelt for brukeren å variere sittestillingen og gir enkel og sikker kjøring.

Læs mere

VELA Sango MWD II AHMS nr.  249785

Enkel å kjøre da stolen dreier om sin egen akse. Stolen er lite plasskrevende, har liten svingradius og egner seg godt til innendørs bruk. Stolens mange el-funksjoner gir brukeren variasjon i sittestillingen og høyt seteløft gjør det lettere å reise seg.

Læs mere

VELA Sango RWD II BHMS nr.  249786

Gir god fremkommelighet og er lett å manøvrere ute og inne, da brukeren har god kjørefølelse med hele stolen. Stolens mange el-funksjoner gjør det enkelt for brukeren å variere sittestillingen, lettere å reise seg og gir enkel og sikker kjøring.

Læs mere

Dansk design og produksjon

Uendelige tilpasningsmuligheter

Gratis rådgiving av fagspesialister