98% av brukerne er fornøyde med VELA-stolen deres

Med i tilfredshetsundersøkelsen var 17 brukere, som året før hadde fått en VELA-arbeidsstol eller ståstøttestol.

Dokumentert effekt av VELAs arbeidsstoler og ståstøttestoler samt høy tilfredshet blant brukerne

I samarbeid med Aalborg Universitet - Institutt for medisin og helseteknologi, ble det i våren 2017 utarbeidet et kandidatprosjekt som handlet om arbeidsstoler og ståstøttestoler for funksjonshemmede. Formålet med prosjektet var å undersøke hvordan aktivitetsproblematikk arbeidsstolen og ståstøttestolen kan hjelpe bruker som bor hjemme med funksjonshemminger, hvor effektive stolene er, og hvor fornøyd brukerne er med stolene. .

98% av brukerne er fornøyde med arbeidsstolen/ståstøttestolen

Med i tilfredshetsundersøkelsen var 17 brukere, som året før hadde fått en VELA-arbeidsstol eller ståstøttestol. Undersøkelsen ble utført i henhold til størrelse, vekt, justering, sikkerhet, holdbarhet, brukervennlighet, komfort og effektivitet. Resultatene fra undersøkelsen viser at 98% er fornøyde med arbeidsstolen eller ståstøttestolen deres. Brukerne var spesielt fornøyde med stolens brukervennlighet, sikkerhet, komfort og størrelse.

 

Fyll ut skjemaet under og trykk send for å laste ned rapporten.

Dokumentert effekt av VELAs arbeidsstoler og ståstøttestoler samt høy tilfredshet blant brukerne

Betydelig forbedring av brukernes selvhjulpenhet

I effektalyseundersøkelsen om stolenes brukervennlighet ble 5 borgere inkludert. Brukernes individuelle aktivitetsproblemer ble identifisert og vurdert før de mottatt og testet en arbeidsstol eller ståstøttestol. De aktivitetsproblematikker som brukerne identifisert som vanskelige for dem å utføre var;

  • Matlaging ved kjøkkenbordet, komfyr og stekeovn
  • Ta matvarer inn og ut av kjøleskapet
  • Vaske opp ved kjøkkenvasken
  • Tømme og fylle opp vaskemaskinen og oppvaskmaskinen
  • Rengjøring - tørk støv
  • Skrivebordsarbeid
  • Stryke klær.

2-4 uker etter at brukerne hadde motatt stolen, og dermed hatt lite tid til å teste og bli vant til den, ble brukernes aktivitetsutførelse vurdert igjen basert på den identifiserte aktivitetsproblematikken.

Resultatene viste at arbeidsstolen og ståstøttestolen forbedret brukernes selvhjulpenhet betydelig og hadde hatt en betydelig innvirkning på brukernes aktivitetsproblematikker.

 

Dansk design og produksjon

Uendelige tilpasningsmuligheter

Gratis rådgiving av fagspesialister